.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home News APEnet at the DISH2011 conference in Rotterdam

APEnet at the DISH2011 conference in Rotterdam

E-mail

The APEnet project, the new release of the Archives Portal Europe and APEnet's follow-up the APEX project were presented at the DISH2011 conference in Rotterdam.

On the 8th of December Wim van Dongen, APEnet's technical coordinator, presented the new functionality of the November release of the Archives Portal Europe at the DISH2011 conference in Rotterdam.

During the session "Collaboration Within and Across Sectors" of the theme "Building a New Public Space", Wim gave an introduction to the APEnet project, focusing on its concepts and strategies and its result so far: the November release of the Archives Portal Europe, and also provided some more information on APEnet's follow-up: the APEX project, which will start per the 1st of March 2012.

General information on the DISH2011 conference can be found here, specific information on the session "Collaboration Within and Across Sectors" can be read here and Wim's presentation is available here.

[ back ]