.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home

Το APEnet (Archives Portal Europe) είναι ένα πρόγραμμα Δικτύου Βέλτιστης Πρακτικής υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του προγράμματος eContentplus. Σκοπός του είναι η δημιουργία μιας Διαδικτυακής Πύλης για τα Έγγραφα και τα Αρχεία της Ευρώπης, όπου δεκαεπτά (17) Ευρωπαϊκά Εθνικά Αρχεία, σε στενή συνεργασία με την πρωτοβουλία της EUROPEANA, θα δημιουργήσουν ένα κοινό σημείο πρόσβασης σε Ευρωπαϊκές αρχειακές περιγραφές και ψηφιακές συλλογές.

Αυτή η ιστοσελίδα έχει ως σκοπό να σας πληροφορήσει για την πορεία του έργου.

Για παρατηρήσεις και σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας.