.

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Home

APEnet (Archives Portal Europe) on eContentplus -ohjelmaan kuuluva parhaiden käytäntöjen projekti, jonka tavoitteena on kehittää yhteinen Internet -portaali Euroopan arkistoille ja niiden aineistoille. APEnet-projektissa on mukana seitsemäntoista Euroopan kansallisarkistoa, jotka yhdessä Europeanan kanssa mahdollistavat yhteisen pääsyn eurooppalaisten arkistojen kuvailutietoihin ja digitaalisiin aineistoihin.

Nämä sivustot tarjoavat tietoa projektin etenemisestä.

Palautetta ja kommentteja sivuistosta on mahdollista antaa yhteydenotto
-lomakkeella.