.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

APEnet jew Archives Portal Europe jiāifieri d-Daħla Ewlenija għall- Arkivju tal-Ewropa hu proāett rikonoxut bħala Best Practice Network – Network għall-Aħjar UŜu u hu sostnut mill-Kummissjoni Ewropea filprogramm tagħha imsejjaħ eContentplus. L-objettiv tagħha hu li tinbena Internet Gateway, jiāifieri, Tiftixa fuq l-Internet għad-dokumenti miŜmuma fl-Arkivji tal-Ewropa. Sbatax-il Arkivju Nazzjonali b’koperazzjoni mal-inizjattiva Europeana sejrin joħolqu aëëess komuni għad-deskrizzjonijiet tad-depoŜiti fl-arkivji u tal-kolezzjonijiet diāitali.

Din il-website hija maħsuba biex iŜommok infurmat dwar l-iŜvilupp ta’ dan il-proāett.

Jekk jogħābok għidilna x’taħseb u ibgħatilna l-kummenti tiegħek dwar din il-website permezz tal-Formola tal-Kuntatt.