.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

APEnet (Archives Portal Europe) to jeden z projektów w ramach Sieci Dobrych Praktyk (Best Practice Network), wspieranej przez Komisję Europejską w związku z realizacją programu eContentplus. Jego celem jest stworzenie Internetowego Dostępu do Dokumentów i Archiwów w Europie. W projekt zaangażowane są urzędy nadzorujące archiwa narodowe w czternastu krajach europejskich. Instytucje te poprzez ścisłą współpracę z inicjatywą Europeana dążą do udostępnienia wszystkim zainteresowanym informacji o materiałach archiwalnych i do zapewnienia możliwości korzystania ze zdigitilizowanych zasobów.

Na naszej stronie umieszczane są informacje dotyczące rozwoju projektu.

Zachęcamy do komentowania i oceniania strony poprzez odpowiedni formularz w zakładce Kontakt.