.

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

APEnet (Archives Portal Europe) är ett Best Practice Network-projekt som stöds av Europakommissionen i eContentplus-programmet Projektets mål är att bygga en internetresurs för dokument och arkiv i Europa. Sjutton europeiska nationalarkiv i nära samarbete med Europeana-projektet kommer att skapa en webbportal för ett gemensamt tillgängliggörande av europeiska arkivbeskrivningar och digitala samlingar.

Den här webbplatsen är till för att informera om APEnet-projektets utveckling.

Ge oss gärna feedback och kommentarer om webbplatsen via kontaktformuläret.

 

Members area