.

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home O APEnetu

O APEnetu

Archivy jsou pamětí společnosti, ale také pokladnicí, která může zvýšit kvalitu života každého občana, na osobní stejně jako společenské úrovni.

Tím, že zajistíme všem Evropanům jednoduchý on-line přístup k obsahu kolektivní paměti obsažené v archivech, učiníme významný příspěvek k realizaci evropských společenských a kulturních cílů.

V návaznosti na rychle rostoucí počet archivních služeb využívajících Internet pro šíření archivního bohatství a narůstající schopnost archivů využívat nových technologií, vytvoření Evropské internetové archivní brány ("Internetové brány pro dokumenty a archivy v Evropě"), která by spojila snažení a odborné znalosti na národní a evropské úrovni, bylo stanoveno jako vrcholná priorita evropskými odborníky a schváleno Evropskou radou v jejím doporučení ze 14. listopadu 2005 (Official Journal of the European Union, 29.11. 2005; 2005/535/EC).

Základním cílem projektu APEnet je zajistit občanům EU, veřejným autoritám i komerčním  společnostem společnou bránu, která by jim umožnila objevit evropské archivy a archivní materiály, který potřebují, ať již žijí v Evropské unii či nikoliv. Archivy z celé Evropské unie budou poprvé snadno dostupné občanům EU z jednoho přístupového bodu, měly by tak zlepšit obecné povědomí o evropské historii a kultuře. Evropský archivní portál proto bude  mít silnou vazbu na Europeanu a další evropské portály nebo brány, které obsahují informace o archivech.

Brána spojí jednotlivé archivní internetové iniciativy a bude působit jako mocný katalyzátor při boření zbývajících bariér v jednoduchém přístupu k informaci o archivech v Evropské unii a významných kulturních zdrojích, které spravují, které zpřístupní prostřednictvím virtuálního katalogu. Služby brány budou dostupné v různých jazycích.

Více informací o projektu APEnet můžete nalézt na těchto stránkách: