.

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Home Tietoa APEnet-projektista

Tietoa APEnet-projektista

Arkistot ovat yhteiskunnan kollektiivinen muisti, kulttuurinen aarreaitta, jonka avulla on mahdollista kohottaa tavallisten kansalaisten elämänlaatua.Tarjoamalla kaikille eurooppalaisille helpon ja vaivattoman pääsyn arkistojen muodostamaan kollektiiviseen muistiin, tuetaan myös Euroopan Unionin sosiaalisten ja kulttuuristen tavoitteiden toteutumista.

Arkistojen aineistot ovat yhä useammin yleisön saatavilla Internetin välitykselle, samalla myös arkistojen osaaminen ja valmius hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia on kasvanut merkittävästi. Euroopan yhteinen arkistoportaali (Internet -portaali Euroopan asiakirjoille ja arkistoille) kokoaa yhteen arkistojen osaamista sekä resursseja liittyen digitaalisten aineistojen hallintaan. Yhteinen portaali kokoaa yhteen sekä kansallisesti ettäEuroopaan tasolla tehdyt panostukset arkistojen digitaalisiin aineistoihin. APEnet-pr ojekti on määritelty Euroopan asiantuntijoiden kärkihankkeeksi ja Euroopan Neuvosto on osoittanut tukensa hankkeelle suosituksessaan 14.11.2007 (Euroopan Unionin virallinen lehti 29.11.2005; 2005/535/EC).

APEnet -portaalin keskeisin tavoite on tarjota EU:n kansalaisille, julkisille viranomaisille ja yrityksille yhteinen käyttöliittymä, jonka avulla he voivat löytää Euroopan arkistoista itselleen tärkeitä aineistoja huolimatta siitä kuuluvatko he Euroopan Unioniin vai eivät. Ensimmäistä kertaa arkistot kaikkialta Euroopan Unionista ovat helposti saavutettavissa yhdestä ainoasta portaalista, jonka avulla on mahdollista parantaa yleisön ymmärrystä Euroopan historiasta ja kulttuurista. APEnet-portaali on myös läheisessä yhteydessä
Europeanaan ja muihin eurooppalaisiin portaaleihin ja käyttöliittymiin, jotka tarjoavat arkistojen aineistoja.

Portaali yhdistää arkistojen erilaiset verkkopalvelut ja edistää merkittävällä tavalla informaation saatavuutta Euroopan Unionin arkistoista ja niidenhalussa olevista merkittävistä kulttuuriperintöaineistoista, jotka ovat saatavilla virtuaalisen luettelon avulla. Portaalin tarjoamat palvelut tulevat olemaan saatavilla useilla eri kielillä.

Lisätietoja APEnet -projektista on tarjolla seuraavilla sivuilla (englanniksi):

[ back ]