.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dwar l-APEnet

Dwar l-APEnet

L-arkivji huma l-memorja tas-soëjetà, imma wkoll teŜor li jista’ jtejjeb ilkwalità tal-ħajja taë-ëittadin, kemm fuq livell personali kif ukoll fuq livell soëjali. L-aëëess faëli online tal-kontenut tal-memorja kollettiva fl-arkivji lill-Ewropej kollha għandha tkun kontribut importanti għat-twettiq talobjettivi soëjali u kulturali Ewropej.

In-numri ta’ arkivji li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom fuq l-internet biex jagħmlu iktar magħrufa d-depoŜiti li għandhom qiegħed dejjem jikber. Qiegħda wkoll tiŜdied il-kompetenza tagħhom fl-uŜu ta’ teknoloāija ādida u b’hekk il-ħolqien ta’ Internet Gateway tal-arkivji tal-Ewropa – Internet Gateway for Documents and Archives in Europe. Din il-Gateway li tiābor fiha l-isforzi u l-esperjenzi fuq livell nazzjonali u Ewropew kienet magħŜula bħala prijorità mill-professjonisti Ewropej u promossa millKunsill Ewropew fir-rakkomandazzjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Novembru 2005 (Official Journal of the European Union – 2005/535/EC – 29.11.2005).

L-għan fundamentali tal-proāett APEnet hu li jipprovdi lië-ëittadini tal- EU, l-awtoritajiet pubbliëi, u kumpanji b’gateway komuni li tgħinhom isibu tagħrif dwar l-arkivji tal-Ewropa u d-depoŜiti tal-arkivji li hu ta’ ħtieāa għalihom, sewwa jekk jgħixu fl-Ewropa, kif ukoll jekk barra minnha. B’hekk, għall-ewwel darba, l-arkivji tal-Unjoni Ewropeja jkunu milħuqa b’faëilità mië-ëittadini kollha tal-EU minn sit wieħed. Dan għandu jwassal biex iŜid l-għarfien tal-istorja u tal-kultura Ewropeja. Għaldaqstant Archives Portal Europe sejjer ikollu wkoll relazzjoni qawwija mal-Europeana u siti tal-internet oħra Ewropej li għandhom tagħrif dwar larkivji.

Din il-gateway sejra tgħaqqad ma’ xulxin inizjattivi simili fuq l-intenet li huma għalkollox mifruda. Sejra wkoll tgħin b’qawwa biex tneħħi l-ħitan li għadhom jostakulaw l-aëëess għall-informazzjoni fl-arkivji tal-EU u għat-teŜori kulturali importanti li huma jħarsu. Hekk isiru aëëessibli b’katalogu virtwali. Is-servizz tal-gateway se jkun offert b’lingwi differenti. Iktar tagħrif dwar il-proāett APEnet jinsab fuq dawn il-paāni tal-internet.

[ back ]