.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Over APEnet

Over APEnet

Archieven zijn het geheugen van de maatschappij, maar tevens ook haar schatkamer en kunnen als zodanig de kwaliteit van het leven van elke burger verrijken, op het persoonlijke zowel als op het maatschappelijke vlak. Alle Europese burgers gemakkelijk online toegang verschaffen tot de inhoud van het collectieve geheugen zoals opgeslagen in archieven, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de Europese sociale en culturele doelstellingen.

Nu het aantal archiefinstellingen dat gebruik maakt van internet voor het verlenen van toegang tot hun materiaal snel toeneemt en hun deskundigheid op het gebied van het inzetten van nieuwe technologieën groeit, is het creëren van een Europees archieven portal ("Internet Gateway voor Documenten en Archieven in Europa"), waarin alle inzet en expertise op nationaal en op Europees niveau wordt samengebracht, als top prioriteit aangemerkt door de Europese professionals, en bekrachtigd door de Europese Raad in zijn aanbeveling van 14 november 2005 (Publicatieblad van de Europese Unie, 29.11.2005; 2005/535/EC).

De hoofddoelstelling van het APEnet project is de Europese burgers, overheidsinstanties en bedrijven een gemeenschappelijk portal te verschaffen, waardoor zij in staat zijn zelf onderzoek te doen in Europese archieven en in het daarin bewaarde archiefmateriaal dat voor hen relevant is, ongeacht of zij in de Europese Unie leven of niet.

Archieven binnen de Europese Unie zullen voor het eerst gemakkelijk toegankelijk zijn voor de Europese burgers via één enkel online toegangspunt en dit zal het algemeen begrip van de Europese geschiedenis en cultuur vergroten. Daarom zal het Europees archieven portal ook een sterke relatie onderhouden met Europeana en andere Europese portals die informatie over archieven bevatten.

De portal zal verschillende reeds bestaande archivistische internet initiatieven met elkaar verbinden en zal als een krachtige katalysator fungeren bij het uit de weg ruimen van de laatste drempels voor gemakkelijke toegang tot informatie over archieven in de Europese Unie en de belangrijke culturele bronnen die zij bevatten, door ze beschikbaar te stellen in de vorm van één grote virtuele catalogus. De diensten van de portal zullen in verschillende talen beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie over het APEnet project kunt u vinden op de volgende pagina’s (maar voorlopig alleen nog in het Engels):

[ back ]