.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Workpackage 6

Project management

Workpackage leader: Archivos Estatales - Madrid - Spain

Objectives:

  • Coordinate the consortium with respect to project deadlines, costs and objectives,
  • Maintain a good working relationship with the European Commission,
  • Promptly manage the financial aspects of the project, according to the rules of the consortium agreement.

[ back ]