.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home News APEnet presented in Ustka, Poland.

APEnet presented in Ustka, Poland.

E-mail

On 8th June 2009 the APEnet project was presented on the conference 'New Archives – new problems, new solutions' organized by the Society of Polish Archivists in Ustka, Poland.