.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Merħba fil-Website tal-proāett APEnet

APEnet jew Archives Portal Europe jiāifieri d-Daħla Ewlenija għall- Arkivju tal-Ewropa hu proāett rikonoxut bħala Best Practice Network – Network għall-Aħjar UŜu u hu sostnut mill-Kummissjoni Ewropea filprogramm tagħha imsejjaħ eContentplus. L-objettiv tagħha hu li tinbena Internet Gateway, jiāifieri, Tiftixa fuq l-Internet għad-dokumenti miŜmuma fl-Arkivji tal-Ewropa. Sbatax-il Arkivju Nazzjonali b’koperazzjoni mal-inizjattiva Europeana sejrin joħolqu aëëess komuni għad-deskrizzjonijiet tad-depoŜiti fl-arkivji u tal-kolezzjonijiet diāitali.

Din il-website hija maħsuba biex iŜommok infurmat dwar l-iŜvilupp ta’ dan il-proāett.

Jekk jogħābok għidilna x’taħseb u ibgħatilna l-kummenti tiegħek dwar din il-website permezz tal-Formola tal-Kuntatt.

 

Newsflash

The first production release of the Archives Portal Europe with all its surrounding tools and facilities has been presented to the APEnet project partners during the 4th and Final General Assembly of the APEnet project held on 12 January 2012 in Madrid.

Read more...

In co-operation with

Banner

Who's Online

We have 197 guests online